Regulamin

Regulamin sklepu

I. Informacje Ogólne

 1.  Sklep internetowy Spozywczo.pl działający pod adresem www.amido.com.pl prowadzony jest przez Amido Spółka jawna Dąbrowscy Iwona i Marian z siedzibą w Ząbkach ul. Piłsudskiego 180,              NIP 125-00-06-429, REGON: 010034020 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.amido.com.pl

 2. Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej www.amido.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. . 

 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych www.amido.com.pl

  Hurtownia zaopatruje wyłącznie firmy, instytucje i sklepy detaliczne. 

II. Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania z usług Amido.com.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Amido.com.pl  W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

 2. Zamówienie w sklepie internetowym Spozywczo.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych. 

 3. Dostęp do Amido.com.pl może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

III. Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione na stronie www.amido.com.pl w momencie składania zamówienia. 

 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję terminu ważności do spożycia i są produktami pełnowartościowymi. 

 3. Wszystkie informacje, zawarte na stronie  www.amido.com.pl są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów.   

 4. Zamieszczone na stronie www.amido.com.pl ceny są aktualną propozycja zakupową gotową do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta www.amido.com.pl , jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. 

 5. Ceny artykułów, znajdujących się na stronie www.amido.com.pl, są podane w złotych polskich - w wartościach netto i brutto. Obowiązują one do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. 

 6. Prawo do składania zamówień posiadają klienci, którzy uprzednio zaakceptowali regulamin na dokonywanie zakupów przez stronę www.amido.com.pl 

IV. Zamówienia i Realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w Sklepie, Zamówienia złożone w godz. 8-14 płatne gotówką realizowane są dnia następnego. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 48 godzin. Przy zamówieniu płatnym przelewem, zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia wpływu na konto bankowe.  

 2. Dowóz towaru odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach 7.00-18.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w najbliższy dzień roboczy. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z przyczyn niezależnych

 3. Zamówienia można składać również przez:

  a. pocztę elektroniczną (należy napisać nazwy produktów oraz ich ilość) pod adres biuro@amido.com.pl

  b. telefonicznie pod nr tel. 538 446 612

 4. Składając zamówienie Klient dokonuje:

  a. Wyboru zamawianych towarów. 

  b. Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (adresy te nie muszą być jednakowe). 

  c. Wyboru sposobu płatności. Gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym, jeżeli klient ma wypracowaną taką formę płatności. 

 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu. 

 6. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi, skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane pracownik wystawia fakturę VAT. 

 7. Na terenie Warszawy i okolic (określonym mapą dostaw) minimalna wartość zamówienia dla darmowej dostawy to 1000 zł netto. Przy zamówieniu nie przekraczającym tej kwoty zostaje doliczona opłata transportowa w wysokości 20 zł netto. Minimalna kwota potrzebna do realizacji zamówienia to 500zł netto.

 8. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi. 

 9. Częściowy bądź całkowity brak towaru:

  a. W sytuacji, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców ) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku www.amido.com.pl najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

  b .W sytuacji, niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 14 (czternastu) dni, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

 10. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia. 

 11. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej www.amido.com.pl, po zalogowaniu się na swoje konto. 

 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. IV pkt. 9 regulaminu.

 13. Zmiany w zamówieniu można dokonać w momencie kompletowania towaru przed dowozem. Modyfikacja zamówienia możliwa jest przez kontakt telefoniczny pod nr 538 446 612 oraz pocztą elektroniczną na biuro@amido.com.pl

 14. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod adresem dostawy w wyznaczonej przez niego godzinie kierowca skontaktuje się z Zamawiającym telefoniczne. W przypadku chwilowej nieobecności, kiedy kierowca nie wrócił z zamówionym towarem do Centrali istnieje możliwość ponownej dostawy w tym samym dniu. Jeżeli kierowca nie może skontaktować się z Zamawiającym lub wrócił do centrali, zamówienie zostaje zrealizowane kolejnego dnia roboczego bądź zostaje anulowane.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw, jeżeli Zamawiający dokonał kilka razy Zamówień i za każdym razem był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy, w następstwie czego nie doszło do przedstawienia Oferty, lub kilka razy dokonał Zamówień i za każdym razem nic nie wybrał z przedstawionej Oferty, w konsekwencji czego nie doszło zawarcia umowy.

 16. W uzasadnionych przypadkach realizujemy zamówienia na terenie całej Polski po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu dostawy. 

V. reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas artykuły są produktami pełnowartościowymi, objętymi gwarancją producenta lub dystrybutora. 

 2. www.amido.com.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas późniejszej sprzedaży produktów. 

 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał uszkodzenia, stwierdzone przy dostawie, u Klienta  przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad. 
  W przypadku późniejszego wykrycia wady dostarczonego produktu prosimy o kontakt  telefoniczny lub poprzez e-mail z naszym biurem , gdzie zostanie omówiona procedura wymiany uszkodzonego produktu. 

 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora, nie uwzględnia się. 

 5. Zwrot produktów odbywa się za pośrednictwem kierowcy.

 6. Nie przyjmujemy zwrotów poprzez wysyłanie przesyłek do nas za pobraniem. 

 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

 9. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Amido spółka jawna do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 3. W każdym momencie Klient może zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma Amido spółka jawna zapewnia, że w każdej chwili prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie, zostanie uwzględniona. 

VII. Zastrzeżenia prawne

 1. Wszelkie prawa do strony www.amido.com.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.

 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych. 

 3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

 4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody AMIDO SPÓŁKA JAWNA, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient korzystający z usług www.amido.com.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. www.amido.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .

 2. www.amido.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a AMIDO SPÓŁKA JAWNA

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.

 5. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

 8. www.amido.com.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.amido.com.pl

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.